آموزش اشتراک گذاری ملک در بیلبورد و یا با دوستان

اشتراک گزاری ملک با همکاران به 3 حالت امکان پذیر است
روش اول
روش دوم
اطلاعاتی را که نمی خواهید برای همکاران نمایش داده شود را می توانید مدیریت کنید. (مثال: بعضی از تصاویر ملک و یا جزئیات)
در این مرحله می توانید مشخص نمائید که ملک مورد نظر در چه بخش هایی اشتراک گزاری شود.